Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Zagreb

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Zagrebu od 7. do 8. ožujka 2023. u organizaciji Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: