Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Vinkovci

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima od 10. do 11. srpnja 2021. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: