Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Velika Gorica

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Velikoj Gorici od 15. do 16. travnja 2023. u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: