Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Slavonski Brod

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu od 27. do 30. rujna 2021. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: