Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Šibenik

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Šibeniku od 16. do 17. rujna 2023. u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: