Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Šibenik

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije u Šibeniku 14. siječnja 2023. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: