Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Rijeka

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u Rijeci 2. listopada 2021. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

 

Podijeli: