Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Rijeka

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u Rijeci od 14. do 15. rujna 2023. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: