Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Pula

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se od 14. do 15. veljače 2020. u Puli u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: