Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Pula

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se od 10. do 11. siječnja 2020. u Puli u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: