Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Bjelovar

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se 1. veljače 2020. u Bjelovaru u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: