Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se od 27. do 28. studenog 2019. u Karlovcu u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: