Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 28.-29.01.2017.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije održat će se u Šapjanima od 28. do 29. siječnja 2017. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: