Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 27. 4. 2019.

U organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije 27. travnja 2019. u Puli će se održati Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno – dojavne jedinice. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: