Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 27.-28. 11. 2017.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u Čakovcu od 27. do 28. studenog 2017. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: