Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 24.-25. 02. 2018.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije u Zadru od 24. do 25. veljače 2018. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: