Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 21.-22. 5. 2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije u Bjelovaru od 21. do 22. svibnja 2019. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

 

Podijeli: