Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 18.-19.10.2017.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije održat će se u Osijeku od 18. do 19. siječnja 2017. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: