Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 18.-19. 03. 2017.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u Čakovcu od 18. do 19. ožujka 2017. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: