Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 17.-18. 04. 2018.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba 17. i 18. travnja 2018. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: