Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 16.-17.02.2019.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Osijeku u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: