Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 08. 12. 2017.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije u Sisku 8. prosinca 2017. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: