Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 05. 03. 2019.

U organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije 5. ožujka 2019. u Edukacijskom centru u Karlovcu održat će se Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno – dojavne jedinice. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: