Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba u Zagrebu od 31. svibnja do 1. lipnja 2021. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

 

Podijeli: