Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u organizaciji Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba u Zagrebu od 30. do 31. kolovoza 2023. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: