Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u Edukacijskom centru Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba od 11. do 12. veljače 2021. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: