Edukacijska vježba IHMS, Velika Gorica

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u Velikoj Gorici od 22. do 24. ožujka 2021. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: