Edukacijska vježba IHMS, Split

Edukacijska vježba za medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u Splitu od 10. do 13. veljače 2020. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: