Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u Rijeci od 15. do 16. ožujka 2023. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: