Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

Edukacijska vježba za doktore medicine te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u Rijeci od 24. do 26. veljače 2023. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: