Edukacijska vježba IHMS, Osijek

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u Osijeku od 6. do 7. svibnja 2023. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: