Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u organizaciji Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske u Ludbregu od 19. do 20. listopada 2023. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: