Edukacijska vježba IHMS, Dubrovnik

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije u Dubrovniku od 26. do 28. ožujka 2023. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: