Edukacijska vježba IHMS, Bjelovar

Edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre odnosno tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije u Bjelovaru od 10. do 12. svibnja 2021. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: