Edukacijska vježba IHMS 17.-19.03.2017.

U organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije od 17.-19. ožujka 2017. u Ludbregu će se održati Edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe. Rješenje za provođenje treninga sukladno Edukacijskim programima izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: