Edukacijska vježba IHMS 07.-09. 09. 2018.

Edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre/medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu od 7. do 9. rujna 2018. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: