TELEKARDIOLOŠKE USLUGE U DOMU ZDRAVLJA ČAKOVEC, ISPOSTAVAMA MURSKO SREDIŠĆE I PRELOG

Na konferenciji za medije održanoj danas u Murskom Središću, predstavljen je nastavak projekta Telecordis, koji provodi i financira Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Ovaj projekt pored ispostava Doma zdravlja Čakovec u Murskom Središću i Prelogu, gdje su telekardiološke usluge omogućene početkom 2024. godine, planira proširenje i na druge lokacije, uključujući ispostavu Kotoriba. U navedenim ispostavama pružaju se dijagnostičke usluge Holter EKG-a i Holter tlaka, čime se osigurava brži pristup specijalističkoj kardiološkoj skrbi.

Danas, kada kardiovaskularne bolesti dominiraju kao vodeći uzrok smrti, Telecordis je osmišljen da se suoči s ovom situacijom koristeći najnoviju tehnologiju. Pristupni telemedicinski centri u Murskom Središću i Prelogu, opremljeni su suvremenom medicinskom i informatičkom tehnologijom. Kvalificirano medicinsko osoblje ovdje prikuplja vitalne podatke pacijenata putem EKG holter monitora i monitora krvnog tlaka, koji se zatim šalju u telemedicinski specijalistički centar – Polikliniku za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana – specijalistu kardiologu na analizu. Brzi povratak nalaza omogućuje preciznu dijagnozu i pravovremeno liječenje.

Projekt ističe važnost digitalizacije u zdravstvu, gdje telemedicina postaje nezamjenjiv alat u pružanju specijalističkih usluga, čak i u udaljenim područjima. HealthNet mreža povezuje zdravstvene ustanove, a Služba za telemedicinu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu osigurava opremu, edukaciju zdravstvenih djelatnika i tehničku podršku svim telemedicinskim centrima 24/7/365. U Murskom Središću educirano je do sada šest djelatnika, a u Prelogu devet koji provode telekardiološke usluge

Na spomenutim lokacijama već su vidljivi pozitivni učinci uspješno pruženih usluga. U Murskom Središću, u razdoblju od deset dana, pruženo je ukupno šest usluga: tri Holter EKG-a i tri Holter tlaka. U Prelogu je, pak, pruženo sedam usluga: tri Holter EKG-a i četiri Holter tlaka.  Planirano uključivanje ispostave Kotoriba u Mrežu telemedicinskih centara omogućit će pružanje iste razine skrbi pacijentima te zajednice.

Ravnateljica Doma zdravlja Čakovec, Vlatka Pleh, dr. med., istaknula je važnost projekta u pružanju telekardioloških usluga, zahvalivši se Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu. Pleh je naglasila kako će se kroz projekt unaprijediti pristup kardiološkoj skrbi, te je predstavila hodogram aktivnosti za provođenje navedenih usluga.

Saborska zastupnica i ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med., naglasila je kako Telecordis doprinosi decentralizaciji zdravstvenih usluga, omogućavajući pristup specijalističkoj skrbi u Domu zdravlja, “na kućnom pragu”. "Liste čekanja će se smanjiti, a eUsavršavanje zdravstvenih djelatnika omogućit će kvalitetniju skrb na daljinu," dodala je.

To znači da oprema u telemedicinskim centrima ima dvostruku ulogu, jer se istovremeno koristi i za edukaciju djelatnika na daljinu koje organizira Hrvatski zavod za hitnu medicine, a navedene edukacije se boduju od strane nadležnih komora.

Župan Međimurske županije, Matija Posavec, pohvalio je projekt kao primjer prave zdravstvene reforme. "Ovo je odgovor na potrebe stanovništva i znatan doprinos u smanjenju listi čekanja za Holter EKG-a i Holter tlaka," rekao je Posavec.

Pored navedenih govornika, konferenciji su prisustvovali i saborski zastupnik i gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije dr. sc. Sonja Tošić-Grlač, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije Vladimira Križaj-Grabant, dipl. iur., ravnatelj Županijske bolnice Čakovec Igor Šegović, dr. med., ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije prim. Marina Payerl-Pal, dr. med. te Andreja Knežević, mag. pharm., ravnateljica Ljekarne Čakovec. Njihova prisutnost dodatno potvrđuje značaj projekta Telecordis i široku podršku koju ima unutar lokalne zdravstvene zajednice.

Podijeli: