S radom počele ispostave u Konjščini i Klanjecu

U utorak, 3. siječnja 2017., u rad je puštena ispostava Konjščina, a samo dan ranije i ispostava Klanjec Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Prigodnoj svečanosti u Klanjecu prisustvovala je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med., dok je u Konjščini bio Damir Važanić, mag. med. techn.

Prema novoj Mreži hitne medicine (NN, br. 49/16), zbog bolje organizacije sustava i optimalne pokrivenosti, u navedenim ispostavama nalazit će se timovi T2 koje će zajednički financirati Ministarstvo zdravstva i Krapinsko-zagorska županija. „U 2017. godini izdvojiti ćemo 2,4 milijuna kuna za timove T2 u Klanjcu i Konjščini kako bi se djelomično pretvorili u timove T1, a koji će pokrivati vikende, praznike i noć“, istaknuo je na otvorenju ispostave u Klanjecu župan Željko Kolar. Istom je prigodom primarius Grba-Bujević naglasila da Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije prati sve elemente suvremene hitne medicine ta zbog toga i bilježi odlične rezultate. „Posebno treba istaknuti važnost županijske Medicinske prijavno-dojavne jedinice koja koordinira i upravlja cijelim radom te omogućuje da najbliži tim hitne medicinske službe stigne do pacijenta kojem je potrebna hitna medicinska skrb“, rekla je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

 
Podijeli: