Radni sastanak nacionalnih instruktora izvanbolničke hitne medicinske službe

Radni sastanak nacionalnih instruktora  izvanbolničke hitne medicinske službe, koji je okupio 37 nacionalnih instruktora s važećim certifikatom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, održan je od 2. do 3. ožujka 2017. Ciljevi radnog sastanka bili su usklađivanje radnih materijala za provođenje edukacijskih vježbi, postizanje konsenzusa oko mogućih različitih tumačenja edukacijskog sadržaja, rješavanje uočenih problema tijekom dosadašnjeg provođenja edukacijskih vježbi, kao i dogovor oko unapređenja provođenja edukacijskih vježbi.

Podijeli: