Počela edukacija medicinske posade u sklopu projekta HHMS-a

"Početak ove edukacije vodi nas još korak bliže punoj operativnosti Helikopterske hitne medicinske službe (HHMS) u Republici Hrvatskoj čime ćemo nesumnjivo podići razinu pružanja hitne medicinske pomoći te povećati dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite posjetitelja i naših građana. Tome ide u prilog i nedavni početak radova na izgradnji helidroma, odnosno sletišta za HHMS u Općoj bolnici 'Dr. Josip Benčević' u Slavonskom Brodu koju će najvećim dijelom financirati Vlada Sjedinjenih Američkih Država u iznosu od pola milijuna eura. U širem kontekstu, usporedno s uspostavljanjem HHMS-a, sa šest brzih brodica hitne pomorske medicinske službe i učinjenim unaprjeđenjem zemaljske hitne medicinske službe omogućujemo zbrinjavanje hitnih stanja unutar 'zlatnog sata'. Upravo takvim sinergijskim djelovanjem kopnenih, zračnih i pomorskih snaga osiguravamo zdrav i siguran život u svakom dijelu Hrvatske", istaknuo je danas ministar zdravstva izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med. povodom početka edukacije članova posade HHMS-a koja će se u sljedeća dva dana održati u Kliničkoj bolnici Dubrava za medicinski dio posade iz zagrebačke baze, a potom će se ista održati u Osijeku, Rijeci i Splitu gdje se nalaze preostale tri baze HHMS-a.

Uspostava civilnog HHMS-a strateški je projekt RH koji će građanima i posjetiteljima RH osigurati pravovremeni pristup bolnicama i dostupnost hitne medicinske skrbi. "Prije prve intervencije ove službe, ukupno sto medicinskih radnika koji su dio tima HHMS-a moraju završiti potrebnu edukaciju koja jamči sigurnost prilikom HHMS operacija i članovima tima i hitnim pacijentima", rekla je tom prigodom ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. Dodala je da liječnici i prvostupnici sestrinstva koji će raditi u HHMS-u imaju višegodišnje iskustvo rada u djelatnosti hitne medicine i educirani su o standardiziranim medicinskim postupcima pružanja hitne medicinske skrbi, no sada trebaju usvojiti nova, specifična znanja o radu u helikopteru.

Edukacija članova posade HHMS-a održat će se u pet ciklusa, a u skladu sa smjernicama Europske unije provest će ju pružatelj usluge, zajednica ponuditelja, EliFriulia S.p.A., Eliance Helicopter Global Services SL i Eli-Adriatik d.o.o. Prvi od pet modula je Upravljanje resursima posade na kojem će polaznici usvojiti znanja o komunikaciji, timskom radu, vodstvu, donošenju odluka i drugim važnim segmentima za uspješno funkcioniranje HHMS-a. Trenutno je u tijeku edukacija 20 medicinskih radnika iz tima HHMS-a s bazom u Zagrebu, a za preostalih 80 iz osječkog, riječkog i splitskog tima HHMS-a održat će se do kraja veljače, dok će se preostala četiri modula održati u ožujku ove godine. Tim edukacijama će se unaprijediti profesionalna kompetentnost formiranih timova HHMS-a i kvaliteta pružanja hitne medicinske skrbi.

Podijeli: