Plan edukacija za djelatnike hitne medicinske službe

Hrvatski zavod za hitnu medicinu sukladno Standardu osnovnog treninga za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe (HMS) i Standardu osnovnog treninga za radnike koji provode trijažu u odjelu hitne medicine u suradnji sa stručnim društvima objavljuje raspored edukacija namijenjenih djelatnicima hitne medicinske službe:

  • 24.-27.09.2014. Trening za doktore medicine i medicinske sestre- tehničare u timu izvanbolničke HMS
  • 24.-26.10.2014. Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini
  • 05.-08.11.2014. Trening za doktore medicine i medicinske sestre- tehničare u timu  izvanbolničke HMS
  • 14.-15.11.2014. Škola hitne medicine
  • 21.-22.11.2014. Trening za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice
  • 28.-29.11.2014. Trening trijaže u odjelu hitne medicine

Detaljne informacije o načinu prijave na odabrani trening, kotizaciji te mjestu održavanja objavit ćemo na našoj mrežnoj stranici krajem srpnja 2014. u rubrici Edukacija.

 

Podijeli: