Održana vježba edukacijskog programa EP2

U okviru projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine u Stubičkim Toplicama je od 22. do 25. listopada 2021. održana vježba edukacijskog programa EP2 za doktore te medicinske sestre i tehničare.
Pod vodstvom Adisa Keranovića, dr. med., tim nacionalnih instruktora je praktičnim radom i simulacijom stvarnih situacija i stanja upoznao polaznike s novim znanjima i vještinama s kojima se oni susreću na svojim radnim mjestima. Edukacija je okupila 30 polaznika iz zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Međimurske županije te Grada Zagreba.
Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Hrvatski zavod za hitnu medicinu s ciljem održavanja i usavršavanja znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine te ujedno unapređenja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i poboljšanja pristupa visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 
Podijeli: