Održana edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu

Vježba edukacijskog programa EP4 za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine održana je u Stubičkim Toplicama od 11. do 14. ožujka 2022. u sklopu projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine. Pod vodstvom Emilije Lazarević, bacc. med. techn., mag. educ. rehab. i tima nacionalnih instruktora, djelatnici objedinjenih hitnih bolničkih prijema iz Čakovca, Gospića, Osijeka, Rijeke i Zagreba usavršili su svoja znanja o procesu trijaže, odnosno o pravilnoj procjeni stupnja hitnosti pacijenta prema njegovoj glavnoj tegobi, općem dojmu i izmjerenim vitalnim parametrima.

Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Hrvatski zavod za hitnu medicinu s ciljem održavanja i usavršavanja znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine te ujedno unapređenja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i poboljšanja pristupa visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 
Podijeli: