Održana edukacijska vježba za doktore i medicinske sestre i tehničare

U sklopu projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine u Stubičkim Toplicama je od 1. do 4. travnja 2022. održana vježba edukacijskog programa EP2 za doktore te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe. Pod vodstvom Katje Kudrne Prašek, dr. med. i tima nacionalnih instruktora, ukupno 30 polaznika iz zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Međimurske, Varaždinske i Zagrebačke županije te Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba unaprijedilo je teorijska znanja i vještine neophodne za kvalitetno pružanje hitne medicinske skrbi.

Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Cilj projekta je održavanje i usavršavanje znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine, a ujedno i poboljšanje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj te poboljšanje pristupa visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Podijeli: