Održana edukacijska vježba za doktore i medicinske sestre i tehničare

U sklopu projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine u Stubičkim Toplicama je od 2. do 5. prosinca 2022. održana vježba edukacijskog programa EP2 za doktore te medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe.

Pod vodstvom Marina Čanađije, mag. med. techn. i tima nacionalnih instruktora, ukupno 30 polaznika iz zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Varaždinske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba unaprijedilo je teorijska znanja i vještine neophodne za kvalitetno pružanje hitne medicinske skrbi.

Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Cilj projekta je održavanje i usavršavanje znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine, a ujedno i poboljšanje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj te poboljšanje pristupa visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 
Podijeli: