Održana edukacijska vježba EP1 za medicinske dispečere

U okviru projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine u Valpovu je od 12. do 15. studenoga 2021. održana vježba edukacijskog programa EP1 za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice. Pod vodstvom Miroslave Kralj i tima nacionalnih instruktora, ukupno 24 dispečera iz zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske, Koprivničko-križevačke, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije uspješno je završilo edukaciju koja osigurava ujednačenu metodologiju prijema hitnog medicinskog poziva u svim hrvatskim županijama.

Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Hrvatski zavod za hitnu medicinu kako bi usavršio znanja i vještine radnika u djelatnosti hitne medicine. Projekt se nadovezuje na druga ulaganja u hitnu medicinu iz fondova Europske unije u financijskom razdoblju 2014. - 2020., odnosno na specijalističko usavršavanje doktora medicine, izgradnju i opremanje objedinjenih hitnih bolničkih prijama te uspostavu hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 
Podijeli: