Odobrene prve specijalizacije iz hitne medicine

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi donijelo je Plan specijalizacija za 2010. godinu u kojem je odobrena i 21 specijalizacija iz hitne medicine.Odobrenje za specijalizaciju iz hitne medicine dobili su: - Opća bolnica \"Dr. Tomislav Bardek\" Koprivnica  - 2 specijalizacije iz hitne medicine - Opća bolnica Zabok -2 specijalizacije iz hitne medicine  - Opća bolnica Karlovac - 1 specijalizacija iz hitne medicine  - Dom zdravlja Slavonski Brod - 2 specijalizacije iz hitne medicine - Dom zdravlja Karlovac - 2 specijalizacije iz hitne medicine  - Istarski domovi zdravlja - 8 specijalizacija iz hitne medicine - Dom zdravlja Varaždin - 2 specijalizacije iz hitne medicine - Dom zdravlja Korčula - 1 specijalizacija iz hitne medicine - Dom zdravlja Čakovec - 1 specijalizacija iz hitne medicine
Podijeli: