O zdravstvenom sustavu u kriznim situacijama na konferencijama Zdravstvenog veleučilišta Zagreb

Global Nursing and Healthcare 2 tema je ovogodišnjih konferencija Zdravstvenog veleučilišta Zagreb na kojima su sudjelovali saborska zastupnica i ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM) prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. te njezini suradnici Damir Važanić, mag. med. techn. i Saša Balija, mag. med. techn.

Kako se zdravstveni sustav Republike Hrvatske priprema na veliku nesreću i katastrofu te zašto je temeljita priprema jamac brzog i efikasnog odgovora na takve situacije, sudionicima je ispričala saborska zastupnica i ravnateljica HZHM-a. U drugom predavanju prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. istaknula je važnost Kriznog stožera tijekom epidemije bolesti COVID-19. O kriznom menadžmentu u sestrinstvu hitne medicine, službe koja je uvijek prva u zbrinjavanju pacijenata, govorio je Damir Važanić, mag. med. techn.

Uslijed pandemije izazvane novim koronavirusom, 19. konferencija medicinskih sestara i tehničara i 5. konferencija zdravstvenih profesija održale su se u digitalnom obliku, a uz aktualne teme iz području zdravstva i obrazovanja zdravstvenih profesionalaca, obuhvatile su i teme koje su istaknute kao prioritet tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europe poput skrbi za osobe starije životne dobi i transplantirane pacijente te holističkom pristupu pri zbrinjavanju onkoloških pacijenata. Na tom tragu su predstavnici HZHM-a, Damir Važanić, mag. med. techn. i Saša Balija, mag. med. techn. izradili e-poster Palijativni bolesnik u djelatnosti hitne medicine.

Konferencije su održane u organizaciji Zdravstvenog veleučilišta Zagreb, a pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva, Grada Zagreba, Grada Opatije, Hrvatske komore fizioterapeuta, Hrvatske komore medicinskih sestara te Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

Podijeli: