Novi ciklus vježbi otvorio edukacijski program EP3

Novi ciklus edukacija u okviru projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine otvorila je vježba edukacijskog programa EP3 za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe (HMS) koja se održala u Stubičkim Toplicama od 6. do 7. rujna 2022.

Vježba je okupila 29 djelatnika iz županijskih zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Varaždinske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba. Zahvaljujući timu nacionalnih instruktora predvođenih Goranom Stokićem, bacc. med. techn., polaznici su usvojili nova znanja i vještine kroz praktičan rad i simulaciju stvarnih situacija i stanja s kojima se djelatnici HMS-a susreću na terenu.

Vježba je provedena u sklopu projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Glavni cilj projekta je održavanje i usavršavanje znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine te unapređenje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i poboljšanje pristupa visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Podijeli: