Medicinski dispečeri na edukacijskom programu EP1

U Crikvenici je od 24. do 27. listopada 2019. održana vježba edukacijskog programa EP1 za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice u sklopu projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine. Djelatnici zavoda za hitnu medicinu Istarske, Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Primorsko-goranske županije su kroz predavanja i vježbe nacionalnih instruktora predvođenih voditeljicom Senkom Štrbo, dr. med. uspješno završili edukaciju koja osigurava ujednačenu metodologiju prijema hitnog medicinskog poziva u svim hrvatskim županijama.

Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Hrvatski zavod za hitnu medicinu kako bi usavršio znanja i vještine radnika u djelatnosti hitne medicine. Projekt se nadovezuje na druga ulaganja u hitnu medicinu kroz fondove Europske unije u financijskom razdoblju 2014. - 2020., odnosno na specijalističko usavršavanje doktora medicine, izgradnju i opremanje objedinjenih hitnih bolničkih prijama te uspostavu hitne pomorske medicinske službe brzim brodicama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 
Podijeli: